ESPLAI


selloesplai2

Xino-Xano Esplai 

Educar a l’esplai és oferir als infants, joves i les seves famílies espais de retrobament amb ells mateixos i amb els altres, engrescant-los en activitats divertides i creatives, per tal de treballar l’adquisició de valors, fomentant l’esperit crític i educant en la diferència.

Educa l’autonomia, l’afectivitat, valors i actituds com la responsabilitat, fomenta la capacitat organitzativa per realitzar projectes i solucionar reptes, ajuda a conèixer altres cultures, reforça i exercita hàbits i actituds, ensenya als nois i noies a treballar, comunicarse, dialogar i divertir-se.


Per a més informació sobre el curs:

Calendari Esplai 2019-20 fes click aqui.

 


A l’esplai ens agrupem en:

TIXKIAKS

Nascuts entre el 2010-07 i que actualment cursen entre segon cicle d’educació infantil (P4) i segon de primària.

ERTAINAKS

Nascuts entre el 2005-06 i que actualment cursen entre tercer i quart d’educació primària.

HANDIAK

Nascuts entre el 2003-04 i que actualment cursen entre cinquè i sisè d’educació primària.

ITZELAKS

Nascuts entre el 2001-02 i que actualment cursen entre primer i segon d’ESO.

GAZTEAS

Nascuts entre el 2000-97 i que actualment cursen entre tercer d’ESO i segon de batxillerat.

femesplai  • Voluntariat

El voluntariat és la peça clau dins d’aquet projecte. L‘esplai assumeix el repte de fer partíceps als infants , joves i les seves famílies en les inquietuds del seu entorn proper mitjançant projectes d’intervenció i desenvolupament comunitari. Aquest bagatge de vivències i coneixements adquirits en l’esplai són valors formatius bàsics que els acompanyaran al llarg de seu procés d’aprenentatge personal i/o professional.

3_elefants