INSCRIPCIONS ESTIU

 Summergeix-te i  viu l’estiu!

 ACTIVITATS D’ESTIU 2021

Encetem un any més la campanya d’estiu amb molta il·lusió amb la intenció que participeu de  les nostres activitats d’estiu.

Tot i que volem que sigui un estiu normal, el cert és que les circumstàncies que envolten la campanya d’estiu 2021 són encara excepcionals. La pandèmia continuarà pressent i sembla ser que tot apunta a  un escenari en el que encara haurem de pensar amb prevenció i protocols sanitària per garantir la seguretat en totes les nostres activitats.

Enguany  tot el procés d’inscripció es farà a través de mitjans telemàtics  i no presencial.

Molt aviat el nostre web estarà preparat per oferir-vos la nostra proposta, que preparem, perque els nostres participants tinguin la millor experència d’estiu.

Benvinguts a l’estiu amb Xino-Xano!

#Summergeixte  #XinoXanoStyle

Informació general de les nostres activitats:


AJUTS ECONÒMICS A LES FAMÍLIES  I DE SUPORT A LES NOSTRES ACTIVITATS

Som entitat homologada a la campanya d’estiu de l’Ajuntament de Barcelona, i per tant les famílies participants a les nostres activitats, poden accedir als ajuts econòmiques i de suport a la integració de persones amb discapacitats

Ajuts econòmics Ajuntament de Barcelona 

Data de presentació 26 d’abril al 21 de maig , ambdós inclosos.

Les sol·licituds d’ajuts econòmics de l’Ajuntament s’hauran de fer de manera telemàtica i directament a la nostra entitats on realitzareu la inscripció i des d’on intentarem acompanyar-vos, de manera telemàtica, en tot el procés .

Per les famílies sense ordinador ni connexió a internet hi haurà  un telèfon de suport. Per a qualsevol altre consulta podreu contactar amb nosaltres a través del nostre correu electrònic de la campanya,  summergeixte@xino-xano.org.

L’Ajuntament, responsable de la campanya de vacances,  facilitarà els procediments perquè ompliu i  envieu els formularis de sol·licituds d’ajuts econòmics correctament.  infomació

 

Què hem de fer si volem sol·licitar un ajut econòmic de l’Ajuntament de Barcelona?

  1. Fer inscripció a Xino-Xano  (dins la plataforma d’inscripció informa que sol·licites Beca d’Ajuntament de Barcelona)
  2. Descarrega’t el CODI i horari d’activitats per omplir la sol·licitud d’ajut econòmic  (fes clic aquí)
  3. Omple la sol·licitud d’ajut econòmic> a partir del 26 d’abril.
  4. Accepta i envia la sol·licitud.

(*) Ompliu  correctament tota la documentació, i en especial l’apartat d’autorització de dades fiscals, perquè l’Administració Tributària pugui valorar la vostra situació econòmica. Recordeu de fer-ho amb el temps suficient donat que tota la documentació rebuda, a l’administració de la nostra entitat, s’ha de verificar que estigui correcte. Finalment la enviarem als tècnics de l’Ajuntament de Barcelona. L’Ajuntament no acceptarà sol·licituds fora del termini establert.

Altres ajuts econòmics

Les famílies amb situacions de vulnerabilitat que s’inscriguin en alguna de les activitats que s’organitzen, tenen la possibilitat de gaudir de beques de Fundesplai,  perquè les seves filles i els seus fills puguin participar en aquestes propostes educatives de lleure durant l’estiu. informació

Per accedir a aquesta beca s’ha contactar amb la nostra entitat que és la responsable de la tramitació de la documentació.

Suport per a la inclusió d’infants i adolescents amb discapacitat

Les activitats que formen part de la campanya garanteixen la inclusió de tots els infants i adolescents, comptant amb una programació i els mitjans tècnics i humans adients per a la seva participació, amb independència que puguin presentar o no alguna discapacitat.

La nostra entitat podrà sol·licitar el reforç de l’equip de monitors per atendre aquells nens i nenes que per la seva discapacitat presentin dificultats d’inclusió especials.

Important: La necessitat de suport addicional  s’ha d’informar quan feu la inscripció a l’activitat.

Sol·licitud de monitor/a suport: 26 d’abril al 25 de maig , ambdós inclososinformació

INSCRIPCIONS   del 26 abril al 31 de maig

Fins exhaurir places/grups)

  • Sol·licitud d’ajuts econòmics: 26 d’abril al 21 de maig, ambdós inclosos.
  • Sol·licitud monitor/a suport per a la inclusió d’infants i adolescents amb discapacitat26 d’abril al 25 de maig, ambdós inclosos.

Informació i Suport 

Contacte: summergeixte@xino-xano.org | www.xino-xano.org

Suport a famílies sense ordinadors ni connexió a internet: 

  • 26 d’abril al 21 de maig | 932 317 290 | 10 -13h i de 16-18h | dilluns a divendres
  • 24 al 31 de maig | 932 317 290 | 10 -13h | dilluns a divendres

Inscripció on-line  


Accès Intranet Famílies  (famílies inscrites a les activitats)