SERVEIS ESCOLARS

El valor d’un espai social, lúdic i d’aprenentatge 

Educació i lleure

Posem a l’abast dels infants un projecte educatiu a l’espai de migdia. El nostre principal objectiu és aconseguir que aquestes hores siguin per als nens i per a les nenes harmonioses, agradables, lúdiques i educatives.

El nostre projecte incorpora una proposta enfocada a cobrir les necessitats dels diferents estats maduratius dels infants amb el propòsit de proporcionar espais idonis per desenvolupar el seu lleure.

Alimentació

Conèixer els aliments, aprendre a menjar variat i adquirir bons hàbits alimentaris en la etapa infantil és una garantia d’una bona educació alimentària. Experimentar sensacions amb els aliments, respecte a formes, olors, textures, gustos i/o colors és una tasca diària que els nens i nenes han de viure.

El control i la seguretat en els processos d’elaboració és una prioritat màxima. Implantem pràctiques que proporcionen l’entorn bàsic i les condicions operacionals necessàries per a la producció d’aliments segurs.

#EspaideMigdia

Un ventall de possibilitats per aprendre

Descobrirem tot un seguit de propostes artístiques, lúdiques, d’aprenentatge, esportives, totes elles orientades a desenvolupar les habilitats personals i socials dels infants i joves.

Les activitats extraescolars també són espais educatius. L’oportunitat d’aprendre d’altres maneres, les normes, els valors i les pautes socials, trobar nous amics, son elements indispensables que afavoreixen la personalitat de l’infant.

• Ludoteca de matí
• Esplai de Tarda
• Reforç a l’estudi
• Cuines del món
• Activitats artístiques
• Activitats esportives
• Activitats digitals i de noves tecnologies

#LudotecaMati #EsplaiTarda #Manualitats #Teatre #Dansa #ReforçEstudi #CuinesdelMon #Futbol #Basquet #Patinatge #EspaiDigital


Convivències d’aprenentatge i natura

Orientem aquesta proposta a les necessitats de les escoles a realitzar activitats educatives amb continguts pedagògics. El nostre projecte ofereix una proposta de colònies escolars organitzades per cicles i temàtiques segons les necessitats pedagògiques a treballar:

• Educació Infantil
• Cicle Inicial
• Cicle Mitjà
• Cicle Superior
• 1r i 2n ESO
• 3r i 4t ESO

#ColoniaEscolar #SortidaEscolar