QUI SOM

Xino-Xano Associació de Lleure

És una entitat infantil i juvenil, sense afany de lucre, que té per missió formar persones mitjançant l’educació en valors.

El voluntariat, el compromís, el treball en equip, el respecte a la diversitat i al medi ambient, la solidaritat i la cooperació són, entre d’altres, valors bàsics en el nostre projecte educatiu. L’esforç, la dedicació i la gran passió per l’educació, van donar forma al que és avui dia l’Associació: una entitat que treballa amb la finalitat de potenciar propostes innovadores que portin a complimentar l’educació formal que reben els infants i joves, oferint recursos econòmics, materials i/o humans que permetin la incorporació d’aquestes propostes dins i fora del currículum escolar.El nostre compromís

Amb una trajectòria de més de 20 anys de vida hem demostrat una experiència
de primer ordre en el foment d’activitats infantils i juvenils.

• Treball en xarxa amb el teixit associatiu i cultural del barri i de la ciutat.
• Implicació activa amb la comunitat educativa: escoles, equips docents i famílies.
• Participació, compromís social i solidari.
• Aposta per la qualitat en la educació i la cohesió social.
• Fomentar espais de formació i participació comunitària

Proposta educativa

Incorporem, de manera transversal, d’altres principis educatius que proporcionen
coherència i sentit a les nostres activitats i projectes.

• Educació integral.
• Educació per la Pau.
• Educació per a la participació.
• Educació ambiental.
• Educació per a la inclusió i igualtat d’oportunitats.
• Educació per a la ciutadania.

Oferim una proposta seriosa i estructurada d’activitats educatives 

  • Professionals

La nostra entitat s’ha projectat i consolidat com un agent socioeducatiu actiu dins del territori, gràcies al compromís del nostre equip educatiu: pedagogs/es, educadors/es socials, directors/es i monitors/es de lleure, i diferents professionals de l’educació formal i no formal. Disposem d’un grup humà implicat i preparat per a resoldre les necessitats en tots els nostres àmbits d’actuació amb el propòsit d’assolir excel·lència i qualitat.

manos-unidas
  • Tots guanyem

L’educació és una qüestió compartida. Participar, col·laborar i enfortir relacions amb els agents socioeducatius que ens envolten, reforcen el nostres projectes, ens ajuda a créixer i a millorar l’atenció proposada.

  • Reforcem el territori

Fem pinya fomentant i formant part activa de la xarxa educativa de l’entorn, per aprofitar sinèrgies que afavoreixin: la cohesió social i la millora dels reptes educatius de futur.